forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
ช่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒ ธัญญธร หมู่วิเศษ 238
92 ท่านดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี นำตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานเถินปริทรรศน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และงานแนะแนวของวิทยาลัยฯ ณ โรงเรียนเถินวิทยา ธัญญธร หมู่วิเศษ 78
93 อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการถนนสีขาวร่วมกับฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ธัญญธร หมู่วิเศษ 197
94 ดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย อาจารย์อภิญญา แซ่โล้ และ อาจารย์จันทร์จิรา หลีกเลี่ยง เข้าร่วมประชุมสัมมนาในโครงการ "สานพลังประชารัฐ รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี" โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ธัญญธร หมู่วิเศษ 153
95 อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการถนนสีขาวร่วมกับฝ่ายปกครองและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ธัญญธร หมู่วิเศษ 133
96 ฝ่ายบริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปีครั้ง 42 ธัญญธร หมู่วิเศษ 212
97 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาของจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการบริหารงานด้านอาชีวศึกษา ธัญญธร หมู่วิเศษ 169
98 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีสังฆเติ๋นร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๐ ธัญญธร หมู่วิเศษ 151
99 ฝ่ายบริหารวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปีครั้ง 42 ธัญญธร หมู่วิเศษ 149
100 อบรมโครงการพี่สอนน้อง ธัญญธร หมู่วิเศษ 140
101 รายงานตัวของนักศึกษาทวิภาคี ธัญญธร หมู่วิเศษ 142
102 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ธัญญธร หมู่วิเศษ 144
103 อบรมสัมมนาแผนกคอมพิวเตอร์ ธัญญธร หมู่วิเศษ 143
104 รับสมัครนักศึกษาใหม่61 ธัญญธร หมู่วิเศษ 146
105 ทำบุญปีใหม่61 ธัญญธร หมู่วิเศษ 140
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 7 จาก 14

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2018 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.