forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
ช่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 แผนกช่างยนต์ใหม่ ธัญญธร หมู่วิเศษ 198
32 บริการวิชาชีพ ธัญญธร หมู่วิเศษ 214
33 การรายงานผลการฝึกอาชีพ ธัญญธร หมู่วิเศษ 209
34 เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการทดสอบความรู้ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ธัญญธร หมู่วิเศษ 173
35 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ธัญญธร หมู่วิเศษ 170
36 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธัญญธร หมู่วิเศษ 180
37 ร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและหารือการกำหนดแผนกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ธัญญธร หมู่วิเศษ 164
38 เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร โครงการ V-TECH & SONY MODAL ธัญญธร หมู่วิเศษ 183
39 การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ งานประเพณีสังฆเติ๋นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน ธัญญธร หมู่วิเศษ 175
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงระบำ ๔ ภาค และร่วมออกงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในงานประเพณีเมืองเถิน งานสังฆเติ๋นรวมใจร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ธัญญธร หมู่วิเศษ 175
41 สวัสดีปีใหม่2561 ธัญญธร หมู่วิเศษ 181
42 รับเครื่องราชฯ ธัญญธร หมู่วิเศษ 173
43 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ธัญญธร หมู่วิเศษ 187
44 โครงการเก้าคนละเก้าเพื่อทำบุญรับบริจาคเงินสบทบทุนมอบให้กับ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ ธัญญธร หมู่วิเศษ 179
45 ข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะกุศล ธัญญธร หมู่วิเศษ 137
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 3 จาก 14

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.