forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
ช่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 การมอบรางวัลให้กับนักศึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง ธัญญธร หมู่วิเศษ 180
122 การสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ธัญญธร หมู่วิเศษ 175
123 ประกาศรับสมัครบุคลากร ธัญญธร หมู่วิเศษ 137
124 คณะอาจารย์ร่วมกันจัดทำการประกันคุณภาพภายใน ธัญญธร หมู่วิเศษ 195
125 อวท.วอศ.เถินเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ธัญญธร หมู่วิเศษ 148
126 วอศ.เถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย “รดน้ำขอพร” ธัญญธร หมู่วิเศษ 153
127 วอศ.เถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย “รดน้ำขอพร” ธัญญธร หมู่วิเศษ 117
128 จัดกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ชาวขาว-แดง” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ธัญญธร หมู่วิเศษ 127
129 การประชุมหัวหน้าสถานศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ธัญญธร หมู่วิเศษ 115
130 วันหยุด แต่พวกเราก็ไม่ยอมหยุด ที่จะคอยต้อนรับลูกๆ เข้าสู่ครอบครัว “ขาว-แดงâ ธัญญธร หมู่วิเศษ 133
131 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ธัญญธร หมู่วิเศษ 135
132 การทำบันทึกความดี ๓๐ ๖๐ ๙๐ ชั่วโมง ธัญญธร หมู่วิเศษ 138
133 คนดีที่รับผิดชอบต่อสังคม ธัญญธร หมู่วิเศษ 141
134 เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการศึกษาและฝึกอบรมอาชีวศึกษา ๑/๒๕๖๑ ธัญญธร หมู่วิเศษ 133
135 นักศึกษาหอชายและหอหญิงของวิทยาลัยฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาบันทึกความดี ธัญญธร หมู่วิเศษ 149
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 9 จาก 14

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.