forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
ช่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 การมอบรางวัลให้กับนักศึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง ธัญญธร หมู่วิเศษ 114
122 การสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ธัญญธร หมู่วิเศษ 111
123 ประกาศรับสมัครบุคลากร ธัญญธร หมู่วิเศษ 76
124 คณะอาจารย์ร่วมกันจัดทำการประกันคุณภาพภายใน ธัญญธร หมู่วิเศษ 127
125 อวท.วอศ.เถินเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ธัญญธร หมู่วิเศษ 83
126 วอศ.เถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย “รดน้ำขอพร” ธัญญธร หมู่วิเศษ 78
127 วอศ.เถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย “รดน้ำขอพร” ธัญญธร หมู่วิเศษ 54
128 จัดกิจกรรม “สามัคคีสัมพันธ์ชาวขาว-แดง” เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ธัญญธร หมู่วิเศษ 57
129 การประชุมหัวหน้าสถานศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ธัญญธร หมู่วิเศษ 55
130 วันหยุด แต่พวกเราก็ไม่ยอมหยุด ที่จะคอยต้อนรับลูกๆ เข้าสู่ครอบครัว “ขาว-แดงâ ธัญญธร หมู่วิเศษ 70
131 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ธัญญธร หมู่วิเศษ 73
132 การทำบันทึกความดี ๓๐ ๖๐ ๙๐ ชั่วโมง ธัญญธร หมู่วิเศษ 72
133 คนดีที่รับผิดชอบต่อสังคม ธัญญธร หมู่วิเศษ 73
134 เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการศึกษาและฝึกอบรมอาชีวศึกษา ๑/๒๕๖๑ ธัญญธร หมู่วิเศษ 69
135 นักศึกษาหอชายและหอหญิงของวิทยาลัยฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการจิตอาสาบันทึกความดี ธัญญธร หมู่วิเศษ 84
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 9 จาก 14

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2018 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.