forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

 ผู้อำนวยการ  เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดภาค 10

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2552    อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกาชาดภาค 10  ครั้งที่ 1/2552   มีการจัดกิจกรรม "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม  Walk Rally"  ณ.สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
มีท่านอมรพันธุ์  นิมานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี 

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2022 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.com



ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.