forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
การศึกษาดูงานของนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2552    ทางแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  นำโดยอาจารย์สงกรานต์ ยาใจดี 
และอาจารย์อนิรุทธิ์  เหล่าใจ  อาจารย์จำรัสชาติ  ชัยวุฒิ  ได้นำนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ทั้งระดับชั้น ปวชปวส  เข้าศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.