forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 2 ท่านอุดม คุณชมภู ท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณนารีลักษณ์ แสนดี ท่านโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ท่านอ.อดุลย์ ชูบาล รักษาการรองผอ.วิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าประเมินคุณภาพภายในก่อนที่โรงเรียนฯ จะรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2554 นี้ ซึ่งบรรยากาศการติดตาม ตรวจสอบ เป็นแบบกัลยาณมิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้รับข้อแนะนำ ที่เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินการจัดทำตามมาตรฐานที่กำหนดของสมศ. ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.