forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 3 มีนาคม 2563
เขียนโดย admin   

alt     วันที่ 3 มีนาคม 2563 อาจารย์เปรมฤดี หมู่วิเศษ ฝ่ายการเงิน อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอด ฝ่ายทะเบียน เข้าร่วมประชุมการติดตามข้อมูลนักศึกษาในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.