forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย admin   

alt         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีจัดกิจกรรมนำนักศึกษาระดับ ปวช.1-3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม นำโดยรองผู้อำนวยการชุติมา เศรษฐพันธ์ และคณะอาจารย์ นักศึกษาออกนอกพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.