forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 1ุ8 มกราคม 2563
เขียนโดย admin   

alt          วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเปิดกองลูกเสือ โดยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่เรียนในรายวิชาลูกเสือ 2 มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเรียนรู้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อฝึกความอดทนทั้งทางร่างกายและสติปัญญาของลูกเสือที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากได้อย่างราบรื่น โดยมีผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและบุคลากร ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.