forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
อบรมหลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ ๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ณ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.