forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt           วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นประธานในการประชุม บุคลากรแกนนำ นักศึกษาแกนนำคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ในโครงงานคุณธรรม เพื่อใช้ในการเผยแพร่ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562  ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.