forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt       วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 อ.วิทยา ชมภู หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ "โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา" ณ สำนักพัฒนาสมรรถะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.