forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt             วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม " จิตแจ่มใสด้วยใจอาสา" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาเรื่องความสะอาด และช่วยกันเก็บขยะบริเวณวัดสบคือ วัดเวียง และวัดอุมลอง ในเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.