forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์สงกรานต์ ยาใจดี หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และนางสาวเปมิกา สัตยมิ่งมงคล นักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบัญชี เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบและ เยาวชนต้นแบบปราศจากอบายมุข ของเทศบาลเมืองล้อมแรด เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.