forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมการคัดแยกขยะ ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.com



ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.