forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 1ุ7 พฤษภาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt

         วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี โดย ผอ.ธัญญธร หมู่วิเศษ ร่วมกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ประชุมวางแผนการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนักการป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนปีนี้ ที่อาจจะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนเอกสารประชาสัมพันธ์และทรายอะเบทจากกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองล้อมแรด ชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.