forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วันที่ 28 มีนาคม 2562
เขียนโดย admin   

alt

       วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 อาจารย์เปรมฤดี หมู่วิเศษ และ อาจารย์จันทร์จิรา หลีกเลี่ยง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาจำนวน 3 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรม ในโครงการการทำแผนปฏิบัติการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการสร้างแกนนำต้านยาเสพติด ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปางชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.