forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ร่วมกับชมรมศีลธรรมฟื้นฟูโลก  ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม  ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในจิตใจของผู้เรียน และเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา โรงเรียนฯ จึงได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ท่านพระปลัดชัยวัฒน์ จันทธรรมโม รองเจ้าอาวาสวัดเวียง มาให้ความรู้และข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแก่นักศึกษา  โดยมีอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.