forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
การฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เขียนโดย admin   

alt

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ เป็นประธานการเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ “การฝึกสมาธิแบบวิทิสาสมาธิ” สมาธิสำหรับคนวัยเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตใจที่สงบ สุขุมรอบคอบ เกิดสติปัญญา และเพื่อพัฒนาสมองให้เกิดประโยชน์ โดยวิทยากร จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๒ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมชมวิวชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.