forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 14
เขียนโดย ธัญญธร หมู่วิเศษ   

altเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2552  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย และการรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  

                                      ชมภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนานคลิ๊กเลย

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.