forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
เขียนโดย ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ   

ด้วยมีนักเรียนได้สนใจสมัครเรียนโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการในโคว้ต้านักศึกษาโครงการวางแผนเพื่ออาชีพ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยส่งจดหมายและใบสมัครทางไปรษณีย์ เพื่อให้การสมัครเรียนสมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงเปิด รับสมัครเพิ่มและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการฯ และนักศึกษาปกติ ในระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนนักศึกษาที่สมัครก่อนหน้านี้ในระดับ ปวช ตรวจสอบรายชื่อ โดยคลิ๊กที่นี้ และนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับ ปวส.คลิ๊กที่นี้

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.