forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic
วอศ.เถินเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

altเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ วอศ.เถินเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ ศอ.ปส.อ.เถิน จังหวัดลำปาง และในการนี้ ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ และอาจารย์จันทร์จิรา หลีกเลี่ยง เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวชมภาพ..

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.