forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

ประกาศรับสมัครครู

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2552

 

 

รับผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาวิชา

1.    ช่างยนต์                                    3              ตำแหน่ง

2.    ช่างไฟฟ้ากำลัง                           2              ตำแหน่ง

3.     ภาษาไทย                                1              ตำแหน่ง

4.     วิทยาศาสตร์                             1              ตำแหน่ง

5.      คอมพิวเตอร์                            1              ตำแหน่ง

6.      การบัญชี                                       1              ตำแหน่ง

(ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

เอกสารในการสมัคร

  • 1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด
  • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • 4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

วันเวลารับสมัคร สอบสัมภาษณ์และเริ่มทำงาน

  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
  • สอบสัมภาษณ์ จะกำหนดวันเวลาให้ทราบ
  • ประกาศผลการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
  • เริ่มทำงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
  • อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท ปริญญาโท 9,720 บาท

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ    อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  52160

โทร 054292155

 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.