forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์439
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

altเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2552  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย และการรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  

                                      ชมภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนานคลิ๊กเลย

 

ด้วยมีนักเรียนได้สนใจสมัครเรียนโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการในโคว้ต้านักศึกษาโครงการวางแผนเพื่ออาชีพ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยส่งจดหมายและใบสมัครทางไปรษณีย์ เพื่อให้การสมัครเรียนสมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงเปิด รับสมัครเพิ่มและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการฯ และนักศึกษาปกติ ในระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนนักศึกษาที่สมัครก่อนหน้านี้ในระดับ ปวช ตรวจสอบรายชื่อ โดยคลิ๊กที่นี้ และนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับ ปวส.คลิ๊กที่นี้

 

altเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553   เวลา 10.00 น.   ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเป็นสื่อกลางมอบทุนให้กับนักศึกษาดีเด่นจำนวน 9 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของศิษย์เก่าเถินเทคโนฯ ที่มีความประสงค์มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่    ชมภาพบรรยากาศ

ทางโรงเรียนฯ ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้.-

ศิษย์เก่าปวช.รุ่นที่ 1   1.นายมงคล  ทาวิทะ    2.นางสาวชยกร สืบสมุทร        

ศิษย์เก่าปวช.รุ่นที่ 2   1.นางสาวปัทมา พื้นผา 2.นายโยธิน  กินตาว 

ศิษย์เก่าปวส.รุ่นที่ 2  1.นายดำรง รอดคุ้ม   2.นายบรรชา แจ่ม-ใส   3.นายสมโภชย์  อุมวะนะ    4.นายทวี   ภัคเหมือน           5.นายทวีชัย แก้วเปี้ย      6.นางสาวพนิตสินี  ณ.ลำปาง               7.นางสาวหนึ่งฤทัย ม่วงพวง        8.นางสาวบัวรม   องอาจ 

 

altเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู บุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง  ในครั้งนี้อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น อาจารย์วีระพงษ์ ถวิลคำ และอาจารย์อดิเรก ทิมกุล ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอด ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ณ.ห้องประชุมโรงเรียนแลมป์เทค จังหวัดลำปาง  ชมภาพบรรยากาศ 

 

altเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553   คณะผู้บริหาร-อาจารย์และนักศึกษา เถินเทคโนโลยีพณิชยการได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ซึ่งมีพิธีเปิด ณ.โรงเรียนลำปางพาณิชย์และเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 36 โรง มีนักศึกษาเข้าแข่งขันกว่า 3,000 คน โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพทั้งสายบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรมรวมทั้งการแข่งขันกีฬา การแสดงผลงานนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับให้นักศึกษาเถินเทคโนโลยีได้มีมาตรฐานและประสบการณ์ที่ดียิ่งขี้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมภาพบรรยากาศ

 

 

altเมื่อวันที่  16  มกราคม  2553   ดร.ธีรวัฒน์  หมู่วิเศษ  ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดงาน T-tech บอลล์ 53 ขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่าและแขกท่านผู้เกียรติ  รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ในการจำหน่ายบัตร (โดยไม่หักค่าใข้จ่าย) เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมดจัดตั้งเป็นมูลนิธิการศึกษาเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  สำหรับเป็นทุนให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทางโรงเรียนฯ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  สำหรับท่านผู้ที่มีความสนใจและอยากร่วมทำบุญเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการศึกษา ในการเพิ่ม    โอกาสให้กับเยาวชนของชาติ ท่านสามารถบริจาคผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาเถิน เลขที่บัญชี 518-0-561973  ชื่อบัญชี มูลนิธิการศึกษาเถินเทคโนโลยีพณิชยการ          

                                                       ชมภาพบรรยากาศงานคลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่  16 มกราคม 2553  คณะอาจารย์โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2553 ของชมรมครูอำเภอเถิน ณ.หอประชุม โรงเรียนล้อมแรดวิทยา โดยมี นายศิรินิพนธ์ แจ้งจันทร์ นายอำเภอเถินเป็นประธานในพิธี พร้อมเพื่อนสมาชิกครูและครูอาวุโสทั้งในและนอกประจำการ รวมทั้งผู้มีเกียรติในอำเภอเถิน ในงานนี้      ทางชมรมครูอำเภอเถินได้มีการคัดเลือกผู้บริหารและครูที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและน่ายกย่องจำนวน 10 ท่าน ให้เป็นครูดีศรีเมืองเถิน  ซึ่งอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น ครูดีศรีเมืองเถิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓   ชมภาพบรรยากาศ

 

altเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553  เวลา 09.09 น. ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและสถาบันฯ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่     อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้รักษาวัฒนธรรมและทำตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ซึ่งทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการจัดเป็นกิจกรรมประจำปีของฝ่ายกิจการนักศึกษา อย่างต่อเนื่องมาตลอด  ชมภาพบรรยากาศ

 

altเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552  ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาดในงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2552 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งในงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552 - 4 มกราคม 2553

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ101102103104105106107108109110ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.