forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์444
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

altเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวนมาก เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน โดยการดูแลจากนายกกิ่งกาชาดอำเภอเถินและท่านนายอำเภอเถิน ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนฯได้ให้การปลูกฝังและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมเสมอมา และยังเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการคุณธรรม-จริยธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ โดยการนำของอาจารย์สมพงษ์ อารยสกุล และตัวแทนนักศึกษาจำนวน  3   คนเข้าร่วมการแข่งข้นในงาน Management Fair ครั้งที่ 3 ณ.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ผลปรากฎว่า นักศึกษาเถินเทคโนฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในผลงานการแข่งขันนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  และในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนได้มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่ไปสร้างชื่อครั้งนี้  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี  1.นายธนารมย์ ปุ่นป่าน  2.นายอาลุง อาซัง และ 3.นายณัฐดนัย อินถา  ในช่วงของกิจกรรมหน้าเสาธง  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altทางฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และยกระดับให้เป็นครูยุคใหม่ที่ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษายุคใหม่ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ  ในหัวข้อที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทุกวันพุธของสัปดาห์ (หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน)  ชมภาพคลิ๊กที่นี่.

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  เวลา 09.09 น.ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดพิธีไหว้ครูและจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ท่านดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ได้มีกิจกรรมรับน้องใหม่ โดยคณะอาจารย์และรุ่นพี่ทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง และความสนุกสนานครื้นเครงให้กับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่นประทับใจ  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553  อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้นำทีมผู้บริหารโรงเรียนฯ เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐาน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555  (SP2)    ณ.ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  และในการอบรมครั้งนี้ ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  ผู้รับใบอนุญาต ได้  เข้าร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม  ชมภาพบรรยากาศ

 

altเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553  ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายผู้สอนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้ ทบทวนความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2553 นี้  ทางอินเตอร์เน็ต ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2553   ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดงานรับใบประกาศฯสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช 3 ระดับ ปวส 2 ประจำปีการศึกษา 2552  โดยมีท่านดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altเมืื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553   ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ได้จัดงานวันวิชาการครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2552   เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการของนักศึกษาระดับ  ปวช.3 และระดับ ปวส.2    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และบริหารธุรกิจ  ซึ่งในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ และสาธิตผลงานโดยการนำเสนอของนักศึกษาเจ้าของโครงการ และยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุุ่งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสถานศึกษาในเขตอำเภอเถิน รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อปและอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาการขาย  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และในงานนี้ ทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจากท่านสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเถิน ท่านประธานชมรมครูอำเภอเถิน  ท่านประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถินและท่านผู้นำชุมชนอำเภอเถิน เข้าร่วมชมงานดังกล่าว   ชมภาพ คลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553  ทางโรงเรียนได้กล่าวชมเชยและแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ในสาขาวิชาพาณิขยกรรม-บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาครั้งที่ 24  ประจำปีการศึกษา 2552      ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา)

                  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ101102103104105106107108109110ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.