forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์684
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์กับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ซึ่งในงานนี้ รองผู้อำนวยการศรีสกุล เกียล่นได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น  อาจารย์พรพรต มาลาทอง ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น และอาจารย์จรวยพร เกตุเจริญได้รับเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน   ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยการนำของดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับบุคลากร ในงานนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านดร.ธีรวัฒน์ และคุณแม่ละมุน หมู่วิเศษ เป็นประธานในงานเลี้ยง และทางโรงเรียนฯ ยังได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.ชาญชัย คุณาพันธ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานอำเภอเถินพร้อมคณะ มาร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่กับชาว T-tech ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเราเป็นอย่างสูง และนอกจากนั้นในงานนี้ยังมีรางวัลใหญ่ ๆ อาหารอร่อย ๆ พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์ของบรรดาอาจารย์ในหมวดต่าง ๆ ได้มาประชันการแสดงที่ไม่ซ้ำใคร และไม่มีใครเหมือน ซึ่งสามารถสร้างเสียงเกรียวกราวและบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน เฮฮา อย่างเต็มที่ สมกับบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขจริง ๆ  ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่

 

เมื่อวันอังคารที่  21  ธันวาคม  2553  คณะอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ  ในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลลำปาง โดยกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ที่ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการทำดี การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่ ..

 

altเมื่อวันที่?๕ ธันวาคม?๒๕๕๓ เวลา?๐๙.๐๙ น. คณะผู้บริหาร-อาจารย์ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ? นำโดยท่านดร.เปรมปรีดิ์? หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ?พร้อมกับถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ? เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓?? ?ณ.ห้องประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง?ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  นักศึกษาและคณะอาจารย์โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมกีฬานักเรียนอำเภอเถิน ประจำปี ๒๕๕๓ (เถินเกมส์ ครั้งที่ ๒) ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเถินวิทยา ในงานนี้ ทางโรงเรียนฯได้ส่งการแสดงชื่อชุด "เถินเทคโนฯร่วมเทิดไท้องค์ราชัน" ในช่วงพิธีเปิด ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี้

 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ นักศึกษาการบัญชี ชั้นปวส.ปีที่ ๒ และ ปวช.ปีที่ ๓ ได้จัดกิจกรรมเปิดบริษัทจำลองเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูก โดยแบ่งสินค้าจำหน่ายออกเป็น สินค้าเพื่อการอุปโภค/บริโภค  สินค้าพื้นบ้าน  สินค้าของตกแต่งและเครื่องประดับ และขนมพื้นบ้าน ทั้งนี้เปิดจำหน่ายให้กับบุคลากร และนักศึกษาภายในโรงเรียน ในการนี้ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากอาจารย์บัญชี ฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีสกุล  เกียล่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  ชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะบุคลากรโรงเรียนฯได้เข้าร่วมเสวนาการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในประเด็น ครูเพื่อศิษย์ และการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี อ.ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ เป็นผู้นำการเสวนาในครั้งนี้ อนึ่ง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ นี้จะเน้นประเด็นไปที่การวิจัยในชั้นเรียน

 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  โรงเรียนเถินเทคโนโลยพณิชยการ โดยการนำของผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง  และเข้าร่วมขบวนแห่กระทง กับเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งโรงเรียนฯได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้ได้ส่งกระทงเล็กเข้าร่วมประกวด  ส่งรถกระทงใหญ่พร้อมนางนพมาศ  และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่อีกจำนวน ๒๐๐ คน ทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย  ชมภาพการร่วมขบวน

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.