forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้38
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์342
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

altเมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2553  อาจารย์อนุสิทธิ์ กุลาวงศ์ ได้นำคณะเพื่อนครูและนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวเถินบุรี ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ชมภาพบรรยากาศ..

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ร่วมกับชมรมศีลธรรมฟื้นฟูโลก  ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม  ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ในช่วงชั่วโมงกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในจิตใจของผู้เรียน และเพื่อเป็นการใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา โรงเรียนฯ จึงได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ท่านพระปลัดชัยวัฒน์ จันทธรรมโม รองเจ้าอาวาสวัดเวียง มาให้ความรู้และข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแก่นักศึกษา  โดยมีอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553  โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง "ดิเรกคุณาภรณ์" ชั้นที่ ๕ ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์  ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งต่อบุคลากรเถินเทคโนฯ อันได้แก่ อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ อาจารย์นันทาศิริ หมู่วิเศษ  อาจารย์นี่รนุช ขันธวุธ  อาจารย์มาลินี ปินตาปลูก  อาจารย์สงกรานต์ ยาใจดี  อาจารย์อภิญญา แซ่โล้  อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอด ชมภาพที่นี่

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยการนำของท่านดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ณ.หอประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนราชการ ห้างร้านและภาคเอกชน ซึ่งในงานด้งกล่าว ทางที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้มีการจัดประกวดพานพุ่มดอกไม้สดที่สวยงามระดับอำเภอ ที่ทุกภาคส่วนได้นำมาถวายในงานพระราชพิธีนี้ ผลปรากฎ โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 ในการประกวดพานพุ่มดอกไม้สดที่พิจารณาจาก ความคิดสร้างสรรค์และความปราณีตสวยงาม ซึ่งเป็นผลงานคุณภาพของนักศึกษาในสถาบัน  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553   ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553 ขึ้น ณ.ห้องประชุมโรงเรียนฯ  โดยมีอาจารย์ศรีสกุล เกียล่น รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้เป็นประธานในการวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553  โดยมีคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างพร้อมเพรียงกัน ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2553  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้ร่วมรักษาวัฒนธรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันเข้าพรรษา พร้อมใจกันน้อมนำถวายเทียนพรรษาและสังฆทานพร้อมปัจจัย ไปถวายที่สำนักสงฆ์ ท.แสงประทีป ซี่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่สำคัญและสงบร่มเย็นในอำเภอเถิน  ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่..

 

altเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2553  นักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทำความสะอาดวัดนชร ในชุมชนบ้านหนองเชียงราน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งนักศึกษาของโรงเรียนฯทุกระดับชั้นทั้งปวช ปวส ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการมีส่วนร่วม การเสียสละ การให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น ทั้งในรูปของกาย วาจา และจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากการมีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ และปลูกฝังให้นักศึกษาของโรงเรียนเป็นเยาวชนที่ดีพร้อมที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่.. 

 

altเมื่อวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2553  ทางชมรมศีลธรรมฟื้นฟูโลกหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ของฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยการนำของอาจารย์วรรทณี จอมดวง หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทีมงานพร้อมกับนักศึกษาในชมรม ได้ไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นสาธารณกุศลในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ด้วยการทำความสะอาดวัดอุมลองและวัดเวียง ในเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งทุกคนเต็มใจปฏิบัติด้วยใบน่าที่เต็มเปี่ยมของความสุขและอิ่มบุญ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่.

 

altเมื่อวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2553  ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ นำทีมฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพกับนโยบายสถานศึกษา 3D ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ณ.ห้องบอลรูม โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.