forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์261
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2554   อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ในฐานะคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดภาค 10  เพื่อรับทราบนโยบาย ภารกิจของสภากาชาดไทย ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี โดยชมรมนักศึกษาวิชาทหารได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อของนักศึกษาวิชาทหาร กำกับดูแลโดย อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอดและอาจารย์สุวิมล วงศ์หล้า ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  ฝ่ายกิจการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  ซึ่งมีนักศึกษาระดับ ปวช.1-3 เข้ารับการอบรม ในงานนี้ทางวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมืออาชีพจาก สถานีตำรวจภูธรเถิน โรงพยาบาลเถิน และสำนักงานเกษตรอำเภอเถิน ได้อบรมให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีในแง่มุมที่พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแนวทางในการใช้ชีวิตในวัยเรียนที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่ ..

 

เมื่่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554  คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี นำโดยท่านดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และในพิธีนี้ได้จัดให้มีการประกวดพานพุ่มดอกไม้สด ที่ถวายต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ โดยนายชัยยา สีโสม นักศึกษาระดับ ปวส.1 สามารถแสดงฝีมือการประดิษฐ์ตบแต่งพานดอกไม้สดได้ถูกใจคณะกรรมการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือคณะกรรมการการจัดงานในครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปางชมภาพบรรยากาศ... 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลล้อมแรด ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ.สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ชมภาพคลิ๊ก..

 

เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554  ฝ่ายวิชาการได้จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ และช่างอุตสาหกรรม รวมถึงอบรมเรื่องบุคลิกภาพและมารยาทที่ดีของนักศึกษาฝึกงาน โดยเน้นให้นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและต้องเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของสถานประกอบการ ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554  ผู้บริหารโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานศึกษาเอกชน 10 โรงเรียนในเขต สพป.ลำปาง เขต 2 ซึ่งเป็นนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อนำความรู้-ประสบการณ์ที่ดีนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ซึ่งนำโดยท่าน ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี ผู้อำนวยการ สพป.ลำปางเขต 2 พร้อมคณะ  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่...

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี 2554 โดยมีผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาถวาย ณ.สำนักสงฆ์ ท.แสงประทีปธรรม ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่่ 8 กรกฎาคม 2554  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ในงาน Management Fair ครั้งที่ 4 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนักศึกษาของสถาบันสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ ด้วยผลงานที่ชื่อว่า "เศษขยะกลายเป็นเงิน"  ทางสถาบันต้องขอชื่นชมกับความคิดที่สร้างสรรค์ที่สามารถนำเอาเศษขยะมาเพิ่มมูลค่าได้ และต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดังต่อไปนี้ 1.นายกีรติ นายยอด   2.นายอานนท์ วิลาศสูงไกล  3. นายภูวดล สิทธิดำรงธรรม  และอาจารย์ที่ควบคุมทีม คือ อ.ศรัณย์พร เอี่ยมสำอางค์  2.อาจารย์สุวิมล วงศ์หล้า พร้อมด้วยกองเชียร์ทุกคน ชมภาพ คลิ๊กที่นี่...

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

ข่าวเด่นประจำวัน

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.