forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้103
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์462
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

altเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553  ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสายผู้สอนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาหาความรู้ ทบทวนความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2553 นี้  ทางอินเตอร์เน็ต ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2553   ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดงานรับใบประกาศฯสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช 3 ระดับ ปวส 2 ประจำปีการศึกษา 2552  โดยมีท่านดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altเมืื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553   ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ได้จัดงานวันวิชาการครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2552   เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน นวตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการของนักศึกษาระดับ  ปวช.3 และระดับ ปวส.2    ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  และบริหารธุรกิจ  ซึ่งในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ และสาธิตผลงานโดยการนำเสนอของนักศึกษาเจ้าของโครงการ และยังจัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุุ่งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา การแข่งขันกีฬาฟุตบอลของสถานศึกษาในเขตอำเภอเถิน รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อปและอาหารของนักศึกษาสาขาวิชาการขาย  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และในงานนี้ ทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจากท่านสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเถิน ท่านประธานชมรมครูอำเภอเถิน  ท่านประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถินและท่านผู้นำชุมชนอำเภอเถิน เข้าร่วมชมงานดังกล่าว   ชมภาพ คลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553  ทางโรงเรียนได้กล่าวชมเชยและแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ในสาขาวิชาพาณิขยกรรม-บริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดงในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาครั้งที่ 24  ประจำปีการศึกษา 2552      ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน (เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา)

                  ชมภาพคลิ๊กที่นี่

 

altเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2552  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย และการรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญเป็นการฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  

                                      ชมภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนานคลิ๊กเลย

 

ด้วยมีนักเรียนได้สนใจสมัครเรียนโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการในโคว้ต้านักศึกษาโครงการวางแผนเพื่ออาชีพ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยส่งจดหมายและใบสมัครทางไปรษณีย์ เพื่อให้การสมัครเรียนสมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงเปิด รับสมัครเพิ่มและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาโครงการฯ และนักศึกษาปกติ ในระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนนักศึกษาที่สมัครก่อนหน้านี้ในระดับ ปวช ตรวจสอบรายชื่อ โดยคลิ๊กที่นี้ และนักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับ ปวส.คลิ๊กที่นี้

 

altเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553   เวลา 10.00 น.   ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินการเป็นสื่อกลางมอบทุนให้กับนักศึกษาดีเด่นจำนวน 9 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของศิษย์เก่าเถินเทคโนฯ ที่มีความประสงค์มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่    ชมภาพบรรยากาศ

ทางโรงเรียนฯ ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้.-

ศิษย์เก่าปวช.รุ่นที่ 1   1.นายมงคล  ทาวิทะ    2.นางสาวชยกร สืบสมุทร        

ศิษย์เก่าปวช.รุ่นที่ 2   1.นางสาวปัทมา พื้นผา 2.นายโยธิน  กินตาว 

ศิษย์เก่าปวส.รุ่นที่ 2  1.นายดำรง รอดคุ้ม   2.นายบรรชา แจ่ม-ใส   3.นายสมโภชย์  อุมวะนะ    4.นายทวี   ภัคเหมือน           5.นายทวีชัย แก้วเปี้ย      6.นางสาวพนิตสินี  ณ.ลำปาง               7.นางสาวหนึ่งฤทัย ม่วงพวง        8.นางสาวบัวรม   องอาจ 

 

altเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู บุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2552 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง  ในครั้งนี้อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น อาจารย์วีระพงษ์ ถวิลคำ และอาจารย์อดิเรก ทิมกุล ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น อาจารย์วารุณีย์ เพ็งยอด ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ณ.ห้องประชุมโรงเรียนแลมป์เทค จังหวัดลำปาง  ชมภาพบรรยากาศ 

 

altเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553   คณะผู้บริหาร-อาจารย์และนักศึกษา เถินเทคโนโลยีพณิชยการได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2553 ซึ่งมีพิธีเปิด ณ.โรงเรียนลำปางพาณิชย์และเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี และมีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 36 โรง มีนักศึกษาเข้าแข่งขันกว่า 3,000 คน โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพทั้งสายบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรมรวมทั้งการแข่งขันกีฬา การแสดงผลงานนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับให้นักศึกษาเถินเทคโนโลยีได้มีมาตรฐานและประสบการณ์ที่ดียิ่งขี้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชมภาพบรรยากาศ

 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.