forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์297
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ เปิดเรียนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552  ผู้บริหารโดยการนำของ ดร.ธีรวัฒน์  หมู่วิเศษ  ผ.อ. ธัญญธร  หมู่วิเศษ คณะผู้บริหาร และอาจารย์ ได้ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้ม แห่งการต้อนรับ  ส่วนรุ่นพี่ๆ และน้องใหม่ ในระดับปวช. ลงชื่อรับหนังสือประกอบการเรียน   ซื้อชุดนักศึกษา  รับอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมตนให้พร้อมสำหรับการเรียนต่อไป
ชมภาพบรรยากาศวันปฐมนิเทศได้ที่นี้Kiss
 

ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาในระดับปวช. ปวส. หลังจากเรียนเมื่อภาคเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษาชั้น ปวช.2 ปวช.3  ปวส. 2 เมื่อสอบภาคเรียนที่ผ่านมามีผลการเรียน  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ทำพิธีมอบโล่เกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน  และนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างกับเพื่อนนักศึกษา ทั้งนี้ในรอบปีการศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการได้คัดเลือกนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติกรรมดีนั้น คือนักศึกษาที่ตลอดปีการศึกษาไม่ถูกหักคะแนนความประพฤติเลย
ชมภาพบรรยากาศการรับได้ที่นี้Laughing
  รายชื่อนักศึกษาที่ได้เกียรติบัตรความประพฤติดีเยี่ยม 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้เกียรติบัตรทำคุณประโยขน์


 

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการต้องการรับสมัครบุคลากรครู เพื่อเริ่มทำงานในปีการศึกษา 2552 นี้ ในสาขาวิชา ช่างยนต์(วุฒิ..ปวส ขึ้นไป) ช่างไฟฟ้ากำลัง  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  และ สาขาการบัญชี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป


อ่านเพิ่มเติม...
 

เชิญชมถาพบรรยากาศงานรับใบประกาศนียบัตร
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  ได้ที่....


 

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2552    โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดพิธีรับใบประกาศให้กับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2551  ชมภาพบรรยากาศวันรับใบประกาศได้ที่นี้Surprised


อ่านเพิ่มเติม...
 

ผู้อำนวยการ  เข้าร่วมกิจกรรมกาชาดภาค 10
เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์  2552    อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
 ในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกาชาดภาค 10  ครั้งที่ 1/2552   


อ่านเพิ่มเติม...
 

การศึกษาดูงานของนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง
เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2552 ทางแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
นำโดยอาจารย์สงกรานต์ ยาใจดี และอาจารย์อนิรุทธิ์  เหล่าใจ
อาจารย์จำรัสชาติ  ชัยวุฒิ  ได้นำนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ทั้งระดับชั้น ปวช. ปวส.  เข้าศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก


อ่านเพิ่มเติม...
 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 13.00 น   อาจารย์ธัญญธร  หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเถิน


อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2019 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.