forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์500
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นในด้านความประพฤติดีเยี่ยม (มีคะแนนความประพฤติเต็มตลอดปีการศึกษา) และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีบันทึกความดี 60-90 ชั่วโมง (คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ด้านจิตอาสา) รวมถึงนักศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจให้กับนักศึกษาทุกระดับ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนในเรื่อง วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ ประธานกรรมการบริหารฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายผู้สอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาตและอาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.โรงเรียนเอกชนฉบับแก้ไข  พศ.2554 และการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต รวมถึงร่วมทำบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคี กับกลุ่มบริษัท YUM!  ณ.ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเบื้องต้นให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา การพบอาจารย์พี่เลี้ยง และการทำความรู้จักกับผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายต่าง ๆ รู้จักคณะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงแนะนำอาคารสถานที่ทึ่ใช้ในการเรียนการสอนของแผนกต่าง ๆ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

ผู้อำนวยการธัญญธร  หมู่วิเศษ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ ๔ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๔  ณ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ชมภาพ..

 

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดประชุมสัมนาทางวิชาการเรื่อง การประเมินตนเองเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ ได้มอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ที่มีผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้.- ๑.รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โครงการ "โปรเจคเตอร์ รุ่นประหยัดทรัพย์"ระดับ ปวช.สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์ ๒.รางวัลที่สองได้แก่โครงการ "ชุดลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยง" สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของแผนกช่างยนต์ ระดับ ปวส.๒ สาขาวิชาช่างยนต์  ๓.รางวัลที่สามได้แก่โครงการ"ออมทรัพย์พอเพียง-เพียงพอ" ระดับ ปวส.๒ สาขาวิชาบัญชี และมีรางวัลชมเชยสองรางวัล ได้แก่ โครงการ พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ ของแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ ระดับ ปวช.๓ ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ทีมงานฝ่ายบริหารโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ นำโดยท่าน ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชนให้การต้อนรับนายอำเภอเถิน ท่านใหม่ (ท่านเฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์) ณ.บ้านพักนายอำเภอเถิน ชมภาพ..

 

เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ในระดับชั้น ปวช.และระดับชั้น ปวส. ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีรวัฒน์  หมู่วิเศษ  เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร คณะอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ.ห้องประชุมใหญ่เถินเทคโนโลยีพณิชยการ  ชมภาพบรรยากาศคลิ๊กที่นี่.. 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.