forex trading logo

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพลงมาร์ช

sound by Jbgmusic

สถิติผู้เยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้137
mod_vvisit_counterตลอดสัปดาห์537
ขอขอบคุณที่แวะเยี่ยมชม

ขณะนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  นำโดยท่านรองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 2 ท่านอุดม คุณชมภู ท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณนารีลักษณ์ แสนดี ท่านโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ ท่านอ.อดุลย์ ชูบาล รักษาการรองผอ.วิทยาลัยการอาชีพเถิน เข้าประเมินคุณภาพภายในก่อนที่โรงเรียนฯ จะรับการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. วันที่ 4-6 กรกฏาคม 2554 นี้ ซึ่งบรรยากาศการติดตาม ตรวจสอบ เป็นแบบกัลยาณมิตร ซึ่งทางโรงเรียนได้รับข้อแนะนำ ที่เป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินการจัดทำตามมาตรฐานที่กำหนดของสมศ. ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ อาจารย์กฤษณะ บุตรโส รองผู้อำนวยการ อาจารย์วิทยา ชุมภู หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ เข้าร่วมประชุมสัมนา "ความต้องการภาคอุตสาหกรรมและการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ" จัดโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เป็นประธานในการประชุมสัมนาครั้งนี้  เป็นการเสวนาถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนและเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ประชาคมสากล ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมภาพคลิ๊กที่นี่...

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554  ฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเถินธวัชยนต์ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจรที่ถูกต้อง และรณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยในการใช้รถใช้ถนน ในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่ปลอดภัย  ณ.ห้องประชุมโรงเรียนฯ  ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554  อาจารย์ธัญญธร หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการ  ในฐานะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้นำคณะครู-อาจารย์ นักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลล้อมแรด ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้รณรงค์ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม และมีจิตสำนึกในการทำดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประจำทุก 3 เดือน ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

 

altเมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554? ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้นำบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมรับความรู้ในการอบรมการเขียนแผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง ณ.ห้องประชุมโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ชมภาพคลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษารอบด้าน จัดโดยองค์การ PATH และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  การร่วมประชุมคร้งนี้ทางบุคลากรของโรงเรียนฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการดูแลนักศึกษาที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดรับกับระบบดูแลของฝ่ายพัฒนานักศึกษาของโรงเรียนฯ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญและรับน้องประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้อบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทางโรงเรียนฯ จึงมุ่งเน้น และปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกของความเป็นไทย เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศชาติสืบไป ตามโครงการโรงเรียนดี 3 ดี (Decency)  ของรัฐบาล ณ.ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเถิน จังหวัดลำปาง โดยท่าน พตท.ประหยัด ปินตาปลูก สารวัตรป้องกันและปราบปราม พร้อมทีมงาน ได้ร่วมดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนดี 3 ดี (Drug-Free) เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในกลุ่มของนักศึกษามิให้แพร่ระบาดในรั้วโรงเรียน ณ.ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554  ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักศึกษา ประจำปี 2554 ซึ่งได้มีนักศึกษาที่สนใจอาสาเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการแสดงออกทางด้านประชาธิปไตย อยู่จำนวน 2 ทีม ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของฝ่ายกิจการนักศึกษาในเรื่องของการปลูกฝั่ง การหล่อหลอม และส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนดี 3 ดี (Democracy) ของรัฐบาล  ชมภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่..

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ919293949596979899100ถัดไปสุดท้าย »

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เมนูสำหรับบุคลากร

We love T-Tech

สถานที่ติดต่อ

Copyright © 2020 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
192/1 หมู่ 12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 โทร 054-244089,086-4203933 แฟกซ์ 054244099 E-mail : thoentechno@hotmail.comขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla template php web hosting Valid XHTML and CSS.