วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี                                     Thoentechnology Vocational College

 

ตั้งแต่วันนนี้เป็นต้นไปวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีกำลังรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2  รายละเอียด

-  ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี รับสมัครอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และการตลาดหรือ การค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ  รายละเอียด

-  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี ได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ บริษัท ซีพี ออล์ล จำกัด (มหาชน)ในการเปิดหลักสูตรทวิภาคี การค้าปลีกในร้านสะดวกซื้อระดับชั้น ปวส. ในปีการศึกษา 2559โดยมี ท่านนายอำเภอเถิน ผู้อำนวยการ สพป.ลป.2 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน.ณ.ห้องประชุมอาคาร 1


 • เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วอศ.เถินเทคโนโลยี นำโดยผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน พร้อมใจกันเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี. ประจำปี ๒๕๕๙ ณ.หอประชุมอำเภอเถิน และเวลา ๑๙.๐๙ น. ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ ผู้อำนวยการธัญญธร หมู่วิเศษพร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ.สวนสาธารณะเมืองเถิน

 • วอศ.เถินเทคโนโลยีได้รับเกียรติจากท่านรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถินโดยมีคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับความรู้จำนวน 250 คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.เจริญ ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดลำปาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ท่านผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองอำเภอเถิน และชมรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเถิอเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ.ห้องประชุม วอศ.เถินเทคโนโลยี

 • บรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม วอศ.เถินเทคโนโลยี


 • ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดยรองฯ ชุติมา เศรษฐพันธ์ อ.เกียรติศักดิ์ สีม่วง ได้นำนักศึกษาระดับ ปวส.ทั้งสายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรม เข้ารับฟังการบรรยายและได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพได้" จากทีมวิทยากรของผู้ใหญ่บ้านสบคือพร้อมทีมงานผู้ชำนาญการ ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านผู้ใหญ่นพดล วาสวงศ์
  • cate_20121505102331.jpg
   นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ ตามลิงค์ www.thoentechno.itshop.info/โดย user= รหัสนักศึกษาp...
  • IMG_3065.JPG
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษ...
Visitors: 14,162